Allmänna köpvillkor

NCPE Sweden AB, org.nr 556778–8962 (”NCPE Sweden AB”) driver webbplatsen www.ncpesweden.se, innefattande underdomäner och enskilda webbsidor, (gemensamt kallade ”Webbplatsen”). NCPE Sweden AB har adress Europavägen 3, 512 91 Sexdrega, Sverige; e-postadress: info@ncpesweden.se; telefonnummer +46 (0)325-700 40; momsregistreringsnummer: SE556778896201.

Kontaktuppgifter och övrig information om NCPE Sweden AB finns på Webbplatsen och i NCPE Sweden AB:s användarvillkor för Webbplatsen, vilka finns här.

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som företagskund (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är endast tillämpliga för Kund som är företagskund och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste kunden vara en registrerad företagskund med en adress i Sverige. NCPE Sweden AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (på sätt som anges nedan i avsnittet Avtal och Beställning).

1.3 NCPE Sweden AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, till exempel fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser eller felaktig information om att en vara finns i lager. NCPE Sweden AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel samt att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen när som helst.

1.4 Utöver dessa Villkor gäller även NCPE Sweden AB:s användarvillkor för Webbplatsen, vilka finns här. Användarvillkoren beskriver vad som gäller för bland annat sekretess och personuppgifter, cookies, material på Webbplatsen, immateriella rättigheter såsom varumärken och upphovsrätt samt ansvar.

1.5 Kunden kan alltid kontakta NCPE Sweden AB:s kundtjänst. Kontaktuppgifter finns under avdelningen Kontakt på Webbplatsen. NCPE Sweden AB försöker svara på frågor inom 24 timmar (under normal arbetstid, dvs. vardagar kl. 07.00 – 16.00) från det att frågan mottagits.

2. Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att Kunden gör en beställning på Webbplatsen accepterar Kunden därigenom Villkoren, inklusive NCPE Sweden AB:s användarvillkor för Webbplatsen.

2.2 När Kunden har lagt sin beställning träffas avtal om köp mellan Kunden och NCPE Sweden AB. NCPE Sweden AB skickar då en orderbekräftelse till den e-postadress som kunden har angivit vid beställningen. Kunden bör spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med NCPE Sweden AB:s kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av NCPE Sweden AB och eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen kommer i så fall att återbetalas.

2.3 NCPE Sweden AB förbehåller sig rätten att annullera en beställning som innehåller felaktiga personuppgifter eller om Kunden har en betalningsanmärkning.

2.4 Om felaktigheter i pris, leveranstid eller andra omständigheter skulle uppkomma, så har NCPE Sweden AB rätt att ändra detta i efterhand. Skulle detta inträffa så kontaktar NCPE Sweden AB Kunden och informerar om detta. Kunden har i sådant fall rätt att antingen ändra eller annullera sin beställning. NCPE Sweden AB inväntar Kundens godkännande av de ändrade villkoren innan NCPE Sweden AB fortsätter med beställningen.

3. Kunduppgifter med mera
3.1 När Kunden ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2 NCPE Sweden AB hanterar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftlag och i enlighet med NCPE Sweden AB:s användarvillkor för Webbplatsen (se punkten 1.4 ovan).

4. Priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är exklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings-, frakt- och fakturaavgifter eller liknande, vilka kan tillkomma och anges separat.

4.2 NCPE Sweden AB reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel avseende pris. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras Kunden alltid om detta och har då rätt att ändra eller annullera sin beställning.

4.3 De betalningssätt som är möjliga anges på Webbplatsen. NCPE Sweden AB använder sig av betalningstjänster från tredje parter. Leverantörerna av dessa betalningstjänster har egna användarvillkor som reglerar bland annat hur de hanterar Kundens personuppgifter. Dessa villkor finns tillgängliga när Kunden väljer betalningssätt.

4.4 NCPE Sweden AB har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan NCPE Sweden AB, eller leverantören av betalningslösningen, begära att en kreditupplysning görs. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag, dessutom är Kunden skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse.

5. Kampanjer och erbjudanden
5.1 NCPE Sweden AB kan vid vissa tillfällen erbjuda kampanjer på Webbplatsen. För sådana kampanjer kan andra villkor gälla än vad som framgår av dessa Villkor. Kampanjvillkoren gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som ingår i kampanjen. NCPE Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst avsluta sådana kampanjer. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid, dock längst så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport
6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen.

6.2 NCPE Sweden AB gör sitt bästa för att leverera så fort som möjligt, men ibland kan dessvärre förseningar uppstå. NCPE Sweden AB garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar sig alltid för förseningar. Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Om en vara inte kan levereras i tid skickar NCPE Sweden AB ett e-postmeddelande med information till Kunden. Om en vara inte finns i lager, eller av annan anledning inte kan levereras, kommer den varan att annulleras från beställningen och eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen kommer i så fall att återbetalas.

6.4 Till vissa delar av Norrland och till Gotland sker leverans med en dags fördröjning, som inte är inräknad i den beräknade leveranstiden. Detta rör till exempel vissa orter med postnummer som börjar på 82–84, 86–89 och 91–98.

7. Ångerrätt
7.1 Ångerrätten gäller inte mellan två företag som har ingått ett avtal. Skulle Kunden av någon anledning vilja ångra sitt köp så skall NCPE Sweden medverka till att hitta en lösning som godtas av båda parter.

8. Garanti och reklamation
8.1 Vissa av NCPE Sweden AB:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och de särskilda garantivillkoren för sådan vara anges i sådana fall i produktbeskrivningen för varan.

Garanti täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och inte fel som uppstår på grund av egen förändring av varans funktion och utseende, olyckshändelse, vanvård, avsteg från skötsel- och serviceanvisningar samt normal användning och förslitning.

8.2 Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta NCPE Sweden AB:s kundtjänst och lämna meddelande om felet inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

8.3 NCPE Sweden AB står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer NCPE Sweden AB att kompensera Kunden. NCPE Sweden AB strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att NCPE Sweden AB mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. NCPE Sweden AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig. Vid reklamationer följer NCPE Sweden AB riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.arn.se

9. Ändringar av Villkoren
9.1 NCPE Sweden AB förbehåller sig rätten att närhelst och efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa Villkor, utan att i förväg lämna särskilt besked. När NCPE Sweden AB ändrar i dessa Villkor kommer NCPE Sweden AB att göra de nya Villkoren tillgängliga på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att NCPE Sweden AB har informerat Kunden om ändringarna. NCPE Sweden AB rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse eventuella ändringar av Villkoren.

9.2 För varje köp som Kunden har gjort gäller dock de Villkor som gällde när Kunden gjorde respektive beställning.

10. Ogiltighet
10.1 Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor eller del därav, vid rättslig prövning, bedömas ogiltig eller icke-verkställbar, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga. I stället ska skälig jämkning av den ogiltiga bestämmelsen ske så att den blir gällande och verkställbar i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

11. Tillämplig lag och tvist
11.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med NCPE Sweden AB:s kundtjänst. Vid eventuell tvist följer NCPE Sweden AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

11.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta godkänner du detta.