Användarvillkor

1. Inledning
Dessa användarvillkor anger villkoren och förutsättningarna för din användning av NCPE Sweden AB:s (”NCPE Sweden AB”) webbplats och sociala medier som NCPE Sweden AB använder, t.ex. Facebook, Twitter och Instagram, (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen”) samt eventuella avtal som du sluter med NCPE Sweden AB via Webbplatsen. Webbplatsen omfattar all information på denna webbsida och andra webbsidor tillhöriga NCPE Sweden AB som Webbplatsen länkar till, såsom datafiler, skriven text, fotografier, videos, andra bilder och marknadsföringsmaterial. NCPE Sweden AB har rätt att närhelst och efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa villkor, utan att i förväg ge dig särskilt besked. När NCPE Sweden AB ändrar i dessa villkor kommer NCPE Sweden AB att göra de nya villkoren tillgängliga på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda Webbplatsen.

2. Innehåll med mera
NCPE Sweden AB:s ambition är att innehållet och informationen på Webbplatsen ska vara aktuell och korrekt, dock kan det inte uteslutas att vissa felaktiga uppgifter kan förekomma på Webbplatsen. NCPE Sweden AB friskriver sig därför från eventuella skriv- och tryckfel samt inaktuella uppgifter på Webbplatsen. För köp och försäljning av produkter i NCPE Sweden AB:s webbutik gäller, utöver dessa användarvillkor, de allmänna villkor för försäljning som finns tillgängliga i webbutiken. NCPE Sweden AB:s produkter säljs också av återförsäljare som är fristående och oberoende från NCPE Sweden AB. De rekommenderade priser som anges på Webbplatsen är just endast rekommenderade priser. Återförsäljarna sätter själva sina priser och har sina egna villkor. NCPE Sweden AB kan därför inte påverka det faktiska priset som din närmaste återförsäljare erbjuder. Priser kan därför skilja sig mellan olika återförsäljare.
Återförsäljarna bestämmer själva sitt sortiment. NCPE Sweden AB kan därför inte heller påverka eller garantera att de produkter som presenteras på Webbplatsen faktiskt finns hos din närmaste återförsäljare.

3. Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte tillhör NCPE Sweden AB och inte står under NCPE Sweden AB:s kontroll. NCPE Sweden AB kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbsidor, utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för besökare på Webbplatsen att hitta mer information inom specifika områden. Dessa webbsidor har egna villkor och egna sekretesspolicyer. Återförsäljarna är fristående och oberoende från NCPE Sweden AB.

4. Färger
NCPE Sweden AB kan inte garantera att de färger som visas på Webbplatsen exakt återger de färger som produkterna har i verkligheten. Hur färgen återges beror bland annat på inställningar i din dator.

5. Sekretess och personuppgifter med mera
NCPE Sweden AB tar ansvar för alla personuppgifter, som till exempel namn, adress och födelsedata, som du lämnar till NCPE Sweden AB eller som NCPE Sweden AB får del av t.ex. vid köp, registrering av inköpta produkter, lämnande av produktomdömen, när du deltar i tävlingar eller prenumererar på nyhetsbrev. Läs mer om hur NCPE Sweden AB hanterar personuppgifter här.

6. Force Majeure
Under händelser av typ force majeure skjuts NCPE Sweden AB:s förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än två månader äger såväl du som NCPE Sweden AB rätt att häva det avtal som du ingått med NCPE Sweden AB via Webbplatsen, utan att det i sådana fall finns någon skyldighet för NCPE Sweden AB att betala skadestånd. Med force majeure avses alla omständigheter utanför NCPE Sweden AB:s kontroll bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, brand, naturkatastrofer eller andra allvarliga naturhändelser, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

7. Övriga villkor
Dessa villkor ska regleras av svensk materiell rätt.

8. Bolagsinformation
NCPE Sweden AB
Europavägen 3
512 91 Sexdrega
Sverige
Telefon: +46 (0)325-700 40
E-post: info@ncpesweden.se
Organisationsnummer: 556778–8962
Momsregistreringsnummer: SE556778896201