Hållbarhet och ansvar

FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

FTI (fd. REPA) är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs. företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

NCPE Sweden AB är anslutna till FTI och betalar därmed de stadgade förpackningsavgifterna.

Läs mer på www.ftiab.se

Logotyp för Fti - Förpacknings & tidningsinsamlingen